Pracownia komputerowa
Regulamin pracowni komputerowej
Każdy uczeń ma wyznaczone przez nauczyciela miejsce w pracowni.
Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi.
Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania ścisłego regulaminu i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, w sprawach wątpliwych zgłosić się do nauczyciela.
http://progres-it.pl/szkola/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/readmore.png);">
W pracowni należy: 
Zachować spokój i rozwagę.
Dbać o ład i porządek na stanowisku pracy.
Czytać uważnie komunikaty pojawiające się na monitorze.
Wykonywać czynności dokładnie wg poleceń nauczyciela.
Użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.
Użytkownikowi nie wolno: 
Nie należy dotykać uszkodzonych przewodów elektrycznych, manipulować przy gniazdach i innych urządzeniach elektrycznych.
Samowolnie włączyć i wyłączyć komputer.
Zmieniać zawartości dysków komputera (kasowanie, kopiowanie itp.)
Korzystanie z oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
Przeglądać pliki innych uczniów.
Wkładać do kieszeni napędu dyskietki nie sprawdzonej programem antywirusowym.
Korzystać z własnych nośników informacji bez zgody opiekuna pracowni.
Użytkownik ma prawo: 
Korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej.
Zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek.
Oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi.

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

My na mapie