O szkole
Po trwających kilka lat sporach między mieszkańcami Krasnej i Gumien czy rozbudować stary, czy wybudować nowy budynek szkoły, sprawę rozstrzygnął w 1953 roku ówczesny Inspektor Szkolny, Małkiewicz. Postanowiono wybudować nową szkołę. Budowę rozpoczęto w 1954 r. na parceli 1 ha ofiarowanej przez gospodarza z Krasnej – Franciszka Gawłowskiego. Budowę ukończono w 1956 r i oddano do użytku 1 IX 1956, zaś kierownikiem szkoły został pan Jan Pasek. Uroczystość otwarcia szkoły odbyła się w niedzielę 2 września. Przybyły na nią ówczesne władze oświatowe.

Przed II wojną światową w Krasnej i Gumnach istniały szkoły powszechne pierwszego stopnia z jednym nauczycielem w Gumnach i dwoma w Krasnej. Młodzież chcąca ukończyć pełną szkołę podstawową III stopnia musiała z konieczności uczęszczać do szkół w Cieszynie. Jednak większość młodzieży kończyła naukę we własnej szkole. Po II wojnie Światowej w Krasnej otwarto sześć klas z dwoma nauczycielami, a w Gumnach cztery klasy z jednym nauczycielem. Ponieważ szkoła w Krasnej posiadała tylko jedną izbę lekcyjną, wynajęto u pana Barabosza dodatkową salę. Dzieci z Gumien po ukończeniu czwartej klasy uczęszczały do szkoły w Ogrodzonej, zaś z Krasnej do szkół w Ogrodzonej lub Cieszynie. Ponieważ odległość do tych szkół była spora (3-5 km) zaczęto czynić starania o wybudowanie szkoły dla obu wsi. Mieszkańcy Krasnej wysunęli projekt rozbudowy starej szkoły. Mniejszość stanowili mieszkańcy Gumien, którzy chcieli wybudować nowy budynek na pograniczu obu wiosek. Sprawa ciągnęła się do 1953 r. Ówczesny Inspektor Szkolny, Matkiewicz rozstrzygnął sprawę –należy wybudować nową szkołę. Budowę rozpoczęto w 1954 r. na parceli 1 ha ofiarowanej przez gospodarza z Krasnej – Franciszka Gawłowskiego. Budowę ukończono w 1956 r i oddano do użytku 1 IX 1956 , zaś kierownikiem szkoły został pan Jan Pasek, ale uroczystość otwarcia szkoły odbyła się w niedzielę 2 września, na którą przybyły ówczesne władze oświatowe.

Podkategorie

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

My na mapie