50 lat szkoły w Cieszynie - Krasnej
Po trwających kilka lat sporach między mieszkańcami Krasnej i Gumien czy rozbudować stary, czy wybudować nowy budynek szkoły, sprawę rozstrzygnął w 1953 roku ówczesny Inspektor Szkolny, Małkiewicz. Postanowiono wybudować nową szkołę. Budowę rozpoczęto w 1954 r. na parceli 1 ha ofiarowanej przez gospodarza z Krasnej – Franciszka Gawłowskiego. Budowę ukończono w 1956 r i oddano do użytku 1 IX 1956, zaś kierownikiem szkoły został pan Jan Pasek. Uroczystość otwarcia szkoły odbyła się w niedzielę 2 września. Przybyły na nią ówczesne władze oświatowe.
50lat

(fot 1) Franciszek Gawłowski (1883 – 1955)
Gospodarz z Krasnej, który oddał bezpłatnie 1 ha ziemi pod budowę szkoły.
Tablica została wmurowana 18.12.1992 r. z okazji „Dnia Seniora”

(fot 2) W latach 1956 – 1969 szkołą kierował Jan Pasek
Pochodził z Zaolzia. Od 1927 roku pracował jako nauczyciel, najpierw w Chorzowie, później w Trzyńcu. Po wojnie, od 1946 roku znowu uczy w Chorzowie, później w Stanicach- powiat raciborski. Od 1955 – nauczyciel w Ogrodzonej. Rok później objął funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Krasnej, którą pełnił aż do przejścia na zasłużoną emeryturę w 1969 roku.

(fot 3) Pierwsze grono nauczycielskie
Siedzą od lewej: Helena Grudniewicz, Józef Hliśnikowski, Jan Pasek, Emil Czyż

(fot 4) Ilość uczniów w szkole w różnych latach:
1956 r. – 83 uczniów
1957 r. – 96 uczniów
1963 r. – 163 uczniów
1992 r. – 129 uczniów
2006 r. – 131 uczniów

(fot 5) Przybywało nie tylko uczniów, ale również nauczycieli.
Od lewej siedzą: Janina Wojnar, Zofia Wojtas,Krystyna Solowska,Jan Pasek,Anna Dziadek,Emil Czyż

(fot 5 i 6) W tym czasie wiele się działo...
- Szkolne Koło Dramatyczne – opiekunem był pan Emil Czyż
- Drużyna Harcerska
- Kursy przysposobienia rolniczego
- Kolportaż książek
- Świetlica szkolna
- Wieczornice
- Kuligi
- Wycieczki
- i wiele innych

(fot 7-15) Harcerstwo - rok szkolny 1965/1966- Wycieczki- Wspólne fotografie

(fot 16) Hymn szkoły z 1974 roku

(fot 17) W latach 1969-76 kierował szkołą był dyrektor Antoni Ździebło.
Pochodził z Zaolzia. W 1950 r. podjął pracę w zawodzie nauczycielskim. Pracował w Szkole Ćwiczeń w Cieszynie, potem w Kaczycach, w Krasnej, a później w Pastwiskach.

(fot 18) Grono nauczycielskie i absolwenci
Od lewej siedzą: Anna Dziadek, Janina Wojnar, Halina Urbańczyk, Liana Broda, Antoni Ździebło, Stefania Nadler, Urszula Babińska – Samlik, Jadwiga Wojaczek, Zofia Wojtas

(fot 19-24) W tym czasie wiele się działo...
(fot 25 i 26) 1 stycznia 1973 roku w wyniku podziału administracyjnego wieś Krasna została przyłączona jako dzielnica do miasta Cieszyna, wieś Gumna natomiast - do gminy Dębowiec.
W związku z tym szkoła zmieniła nazwę na „Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie-Krasnej”.

Tak było do 1976 roku, kiedy podjęto decyzję o przemianowaniu placówki w punkt filialny Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie (dyrektor mgr Józef Powada), w którym będzie szkoła czteroklasowa oraz przedszkole. Uczniowie wyższych klas od 1. września dojeżdżać musieli do centrum Cieszyna, natomiast nauczyciele musieli przenieść się do różnych placówek.

Punkt filialny Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie 1976 - 1987

W latach 1976-1978 kierownikiem placówki była Anna Dziadek, zaś nauczycielem pani Zofia Wojtas. Obie nauczycielki pracowały w łączonych klasach i musiały uczyć na wielu poziomach, co nie należy do rzeczy najłatwiejszych.

(fot 27) Na zdjęciu absolwenci klasy IV – 1977/1978

W grudniu 1975 roku w budynku szkoły wydzielono pomieszczenia i uruchomiono przedszkole, którego dyrektorką została pani Irena Macura.

(fot 28) W latach 1978-1986 kierownikiem punku filialnego została nauczycielka historii – pani Józefa Serwan. Rok 1978 był rokiem wprowadzenia reformy edukacji – mianowicie szkoła miała stać się (chociaż nigdy się nie stała) z ośmioletniej – dziesięcioletnią (Dziesięcioletnia Powszechna Szkoła Średnia).

W latach 1986-1992 kierowała szkołą Maria Surowiec – nauczycielka nauczania początkowego z SP 1 w Cieszynie.
W roku 1987 przywrócono szkole status samodzielnej ośmioklasowej placówki i powrócono do poprzedniej nazwy - Szkoła Podstawowa nr 7, zaś pani Maria Surowiec została jej dyrektorem.

(fot 29 ) Od lewej siedzą: Zofia Broda, Krystyna Górska, Maria Surowiec, Anna Klabecka, Zofia Wojtas,
II rz.: Helena Wrzecionko, Barbara Malina, Teresa Siudak, Ewa Zdrazil, Anna Dziadek, Małgorzata Dziedzic, Anna Greń, ks. Jan Suchanek

(fot 30) W 1992 roku dyrektorem szkoły został mgr Jerzy Gałuszka i był nim do dnia 31 grudnia 2004 r.
Pan Jerzy Gałuszka – poza obowiązkami administracyjnymi – pełnił funkcję pedagoga szkolnego oraz był nauczycielem wychowania fizycznego.

(fot 31) Rok szkolny 1994/1995
Od lewej: Barbara Malina, Bożena Hoffmann, Jerzy Gałuszka,
II rz. Anna Kulczycka, Jolanta Kraszewska, Renata Franek, Zofia Zięba, Wisława Staniek, Irena Kutzner, Józef Rucki,
III rz. Helena Wrzecionko, Małgorzata Dziedzic, Danuta Guńka, Zofia Wojtas, Teresa Siudak, Stanisława Parchańska, Anna Greń, Ewa Zdrazil

(fot 32) Rok szkolny 2003/2004
Od lewej siedzą: Danuta Guńka, Irena Kutzner, Jerzy Gałuszka, Renata Franek, Bożena Hoffmann-Lizończyk,
II rz. Ewa Zdrazil, Teresa Siudak, Grażyna Bujok-Gębal, Wiesława Staniek, Zofia Zięba, Jolanta Kraszewska, Katarzyna Dadok, Józef Rucki

W tym czasie wiele się działo...
NAUKA...


EDUKACJA REGIONALNA...
Od 2000 r. z inicjatywy dyrektora J. Gałuszki oraz nauczycielki historii – Ewy Zdrazil w naszej szkole prowadzone są zajęcia z edukacji regionalnej.
UROCZYSTOŚCI - WYSTĘPY - IMPREZY...

REKREACJA - ZIELONE SZKOŁY - SPORT...

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM...
IMPREZY ŚRODOWISKOWE:
DZIEŃ KOBIET
WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
DZIEŃ SENIORA
KONCERTY DLA RODZICÓW
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA...
POLSKA SZKOŁA w Czeskim Cieszynie – od 1997
TEUVA w Finlandii – od 1996
Projekt Socrates – Comenius – od 2003

Od 1 września 1999 roku kolejna zmiana systemu oświaty
– teraz szkoła podstawowa trwa sześć lat, a później uczniowie idą do gimnazjum.
2006 rok - uroczyste obchody 40 - lecia naszej szkoły
Z tej okazji została wydana monografia pt.: "Nasze życie – szkoła i nauczyciel ", a opracowała ja wieloletnia nauczycielka tej placówki – Pani Zofia Wojtas.

(fot 33-44)

Większość informacji oraz zdjęć pochodzi z monografii wydanej z okazji 40-lecia naszej szkoły pt.: "Nasze życie – szkoła i nauczyciel "opracowanej przez wieloletnią jej nauczycielkę – Panią Zofię Wojtas. Pozostałe materiały zaczerpnięto z kroniki szkolnej oraz kronik klasowych.

 

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

My na mapie