Historia

Przed II wojną światową w Krasnej i Gumnach istniały szkoły powszechne pierwszego stopnia z jednym nauczycielem w Gumnach i dwoma w Krasnej. Młodzież chcąca ukończyć pełną szkołę podstawową III stopnia musiała z konieczności uczęszczać do szkół w Cieszynie. Jednak większość młodzieży kończyła naukę we własnej szkole. Po II wojnie Światowej w Krasnej otwarto sześć klas z dwoma nauczycielami, a w Gumnach cztery klasy z jednym nauczycielem. Ponieważ szkoła w Krasnej posiadała tylko jedną izbę lekcyjną, wynajęto u pana Barabosza dodatkową salę. Dzieci z Gumien po ukończeniu czwartej klasy uczęszczały do szkoły w Ogrodzonej, zaś z Krasnej do szkół w Ogrodzonej lub Cieszynie. Ponieważ odległość do tych szkół była spora (3-5 km) zaczęto czynić starania o wybudowanie szkoły dla obu wsi. Mieszkańcy Krasnej wysunęli projekt rozbudowy starej szkoły. Mniejszość stanowili mieszkańcy Gumien, którzy chcieli wybudować nowy budynek na pograniczu obu wiosek. Sprawa ciągnęła się do 1953 r. Ówczesny Inspektor Szkolny, Matkiewicz rozstrzygnął sprawę –należy wybudować nową szkołę. Budowę rozpoczęto w 1954 r. na parceli 1 ha ofiarowanej przez gospodarza z Krasnej – Franciszka Gawłowskiego. Budowę ukończono w 1956 r i oddano do użytku 1 IX 1956 , zaś kierownikiem szkoły został pan Jan Pasek, ale uroczystość otwarcia szkoły odbyła się w niedzielę 2 września, na którą przybyły ówczesne władze oświatowe.


W latach 1956 – 1969 szkołą kierował Jan Pasek. Nie było łatwo, zważywszy sytuację materialną, jednak zapału i chęci do pracy nie brakowało ani nauczycielom, ani uczniom. W pierwszym roku nauki placówka liczyła sobie 83 uczniów, w drugim już 96, później liczba ta stopniowo wzrastała (np. w 1963 r. do 163 uczniów). Powołano liczne organizacje, jak na przykład: SKO, Spółdzielnię Uczniowską, Samorząd Szkolny, niektóre działają w szkole do dnia dzisiejszego. Działała tu także drużyna harcerska, której opiekunem był kierownik szkoły. Przez szkołę przewinęło się w tych latach sporo nauczycieli. Do aktywnej pracy zostali wciągnięci również rodzice uczniów działający w Komitecie Rodzicielskim. Szkoła zawsze aktywnie współdziałała ze środowiskiem lokalnym.
W latach 1969-76 kierował szkołą był dyrektor Antoni Ździebło. Podobnie, jak w poprzednich latach, na terenie szkoły działały różnorodne organizacje, zespoły, drużyna harcerska, które swoją pracą wzbogacały życie uczniowskie i nauczycielskie.
1 stycznia 1973 roku w wyniku podziału administracyjnego wieś Krasna została przyłączona jako dzielnica do miasta Cieszyna, wieś Gumna natomiast - do gminy Dębowiec. W związku z tym szkoła zmieniła nazwę na „Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie-Krasnej” . Tak było do 1976 roku, kiedy podjęto decyzję o przemianowaniu placówki w punkt filialny Szkoły Podstawowej nr 1 (dyrektor mgr Józef Powada), w którym będzie szkoła czteroklasowa oraz przedszkole. Uczniowie wyższych klas od 1. września dojeżdżać musieli do centrum Cieszyna, natomiast nauczycieli musieli przenieść się do różnych placówek.
W latach 1976-1978 kierownikiem placówki była Anna Dziadek, zaś nauczycielem pani Zofia Wojtas. Obie nauczycielki pracowały w łączonych klasach i musiały uczyć na wielu poziomach, co nie należy do rzeczy najłatwiejszych.
grudniu 1975 roku uruchomiono przedszkole, którego dyrektorką została Irena Macura.
W latach 1978-1986 kierownikiem punku filialnego została nauczycielka historii – Józefa Serwan. Rok 1978 był rokiem wprowadzenia reformy edukacji – mianowicie szkoła miała stać się (ponieważ nigdy się nie stała) z ośmioletniej – dziesięcioletnią (Dziesięcioletnia Powszechna Szkoła Średnia).
W latach 1986-1992 kierowała szkołą Maria Surowiec – nauczycielka nauczania początkowego z SP1. W roku 1987 przywrócono szkole status samodzielnej ośmioklasowej placówki i powrócono do poprzedniej nazwy, czyli Szkoły Podstawowej nr 7, zaś pani Surowiec została jej dyrektorem. W 1988 roku wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy w klasach I-III, a w soboty organizowano zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i kulturalno-sportowe. Od 1989 roku wszystkie klasy uczyły się już pięć dni w tygodniu.
W 1992 roku dyrektorem szkoły został mgr Jerzy Gałuszka i był nim do dnia 31 grudnia 2004.
Obecnie funkcję tę sprawuje mgr Jadwiga Wąsowicz - nauczyciel historii.

Na podstawie monografii Nasze życie – szkoła i nauczyciel opracowanej przez wieloletnią pracownicę szkoły - nauczycielkę Zofię Wojtas z okazji 40-lecia szkoły w 1996 roku.

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

My na mapie